Beweging van innovators in het onderwijs

'Help, mijn team wil wel.' Dit was vorig jaar de titel van een werkconferentie van een groep van scholen in het beroepsonderwijs. Deze conferentie was bedoeld om ervaringen te delen van de reis die de betreffende docenten hadden gemaakt. Op die conferentie ontstond het idee om een beweging te creëren ...

Lees verder »

Tips hoe examencommissies hun nieuwe rol kunnen vervullen

De vernieuwde WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) belast de examencommissies met veel meer bevoegdheden, waarbij zij een sterk beroep doen op de professionaliteit van de commissie. De examencommissie ‘nieuwe stijl’ heeft als taken: het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens het vaststellen van ...

Lees verder »

Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke ...

Lees verder »

De Anti-pestwet, wat houdt het in?

Pesten is van alle tijden. Tegenwoordig is tussen de tien en vijftien procent van de leerlingen op het primair onderwijs slachtoffer van pestgedrag, oftewel gemiddeld twee tot drie leerlingen per klas. Behalve dat pesten kan leiden tot persoonlijkheidsproblemen, heeft het eind 2012 en begin 2013 zelfs geleid tot een aantal ...

Lees verder »

Het roer bij woningcorporaties gaat om. Maar hoe?

De corporatiesector maakt zich op voor misschien wel de grootste transitieopgave in haar bestaan. Maar waarnaartoe leidt die transitie dan? Ondanks uitgelekte novelleteksten van veranderminister Blok is het toekomstige werkdomein van woningcorporaties nog steeds onduidelijk. En hoe groot is de slagingskans van dit verandertraject? Het roer moet in ieder geval ...

Lees verder »

Tips voor het stimuleren van bevlogenheid in het MBO

Bevlogen werknemers presteren beter dan niet bevlogen werknemers! Positieve effecten: hogere productiviteit, minder ziekteverzuim, minder verloop, meer innovatief gedrag en betere ‘extra-rol’ (taken buiten de formele functieomschrijvingen) prestaties. Mark Hesseling, onderzoeker in het beroepsonderwijs, deed onderzoek naar bevlogenheid bij MBO Utrecht en ontdekte de belangrijkste voorspellers voor bevlogenheid: het vertrouwen ...

Lees verder »

De waarde van ‘kennis’ voor stad en wijk

Door Jeroen den Uyl, partner bij Twynstra Gudde en docent op deopleiding beleidsmedewerker Economische Zaken   Een tijdje geleden kwam de Maastricht University in het nieuws omdat het te veel buitenlandse studenten zou aantrekken (wat het ook doet overigens; en gelukkkig maar, denk ik zelf). Sommige politieke partijen pikten dit ...

Lees verder »