Nus Waleson: breed onderwijs is beautiful

Op 1 september jongstleden is de “Wet Kwaliteit in Verscheidenheid” in werking getreden. Deze wet voorziet onder andere in een verplichte oriëntatie op een studie in het HBO. De achtergrond daarvan is de politiek, bestuurlijk en maatschappelijk breed gedragen zorg over studie uitval. De aanname is dat een goede oriëntatie ...

Lees verder »

Risico’s voor gemeenten die geen gebruik maken van de wet Bibob

  Bibob beleid Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het ...

Lees verder »

Wat is nou een kwalitatief goede docent?

Bevoegd? Bekwaam? Of (geen van) beiden? Het is bijna zover... het Nationaal Hoger Onderwijs Congres dat op 26 en 27 november alweer voor de 17e keer plaatsvindt. Twee dagen lang vertellen topsprekers aan onderwijsprofessionals hun visie over trends en ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Diverse thema’s passeren de revue, zoals ...

Lees verder »

Deregulering van wet- en regelgeving op brandveiligheid

Door Erik Ablij, adviseur gebruiksvergunningen & brandveiligheidscontroles bij de Brandweer Zaanstad en docent op de opleiding Fire Safety Manager.   Verhoogd veiligheidsbewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid Brandweer Nederland heeft in 2010 een nieuwe visie voor de toekomst ontwikkeld. Vanuit deze visie wordt met risicobeheersing gewerkt aan veranderingen om de kans ...

Lees verder »

Klokkenluiders, een kans voor de organisatie

integriteit

Door Fanny Tahalele, adviseur bij het Adviespunt Klokkenluiders en docent op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein.   Ambtenaren vervullen een publieke functie. Omdat het aanzien van de overheid en het vertrouwen dat de samenleving heeft in (het functioneren van) die overheid voor een belangrijk deel staat of valt ...

Lees verder »

Van goed naar excellent onderwijs met minder papier

Voor schoolleiders die sturen op continue verbetering zonder administratieve lasten 'Meer sturing met minder papier', dat is waar het om draait in de A3 methodiek. Schoolleiders krijgen met dit instrument een middel in handen om snel en doeltreffend, met meer draagvlak, hun schoolplannen te realiseren. En dat met niet meer ...

Lees verder »