6 tips voor de beleidsadviseur sociaal domein van de toekomst!

Het sociaal domein is constant is in verandering. Peter Paul Doodkorte, Senior Adviseur bij Vondel & Nassau, geeft zijn visie over de toekomstige rol van de beleidsadviseur. Bij verandering in het sociaal domein wordt vaak gedacht aan technologische ontwikkelingen – denk aan blockchain – en ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de omgevingswet. Er vindt echter nog een veel belangrijkere …

Lees verder »

3 strategische adviezen voor het ziekenhuis van de toekomst!

In gesprek met Wouter van der Kam, Voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh Groep. Het Nederlandse ziekenhuislandschap telde in 2016 maar liefst 449 samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden verdelen zich over verschillende doelgroepen, zoals de actuele gezondheidszorg, chronische aandoeningen et cetera.  Een gemiddeld ziekenhuis is onderdeel van vijf á tien netwerken. Hiermee functioneert het ziekenhuis al in zijn netwerkrol, die in de toekomst alleen …

Lees verder »

Radicalisering is opvoedprobleem

Radicalisering onder jongeren werd de afgelopen jaren vooral gezien als een veiligheidsrisico dat bestreden moet worden in het kader van terrorisme. Maar om goed te kunnen ingrijpen moet er ook naar de opvoeding gekeken worden. Stijn Sieckelinck, onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan McGill University (Montreal), spreker op het congres Radicalisering …

Lees verder »

Criminologie in de aanpak van ondermijning: hoe anders?

Het zal weinigen ontgaan zijn dat Amsterdam een nieuwe burgemeester heeft. Oud-kamerlid en fractievoorzitter van Groenlinks, Femke Halsema. In haar openingsrede geeft ze aan dat ze zich zal gaan richten op een aantal specifieke taken: tegengaan van polarisatie, het betrekken en een stem geven aan alle bevolkingslagen maar met stip op een staat het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Als aanjager …

Lees verder »

Gedragscode voor vliegen met drones boven natuurgebieden

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ziet wel wat in een gedragscode voor dronegebruik. Volgens de minister zou zelfregulering laten zien dat de sector en de provincies hun verantwoordelijkheid nemen. ‘De regels voor het veilig gebruik van drones en de regels omtrent de privacy zijn en blijven uiteraard van kracht, naast een gedragscode.’ Gedragscode Gevraagd naar welke partijen een rol kunnen spelen, …

Lees verder »

Goede wil

Goede wil kan dodelijk zijn. Kleineren. Je in de hoek zetten. Aai over de bol. Ach jij, jij mag er ook bij. Het ligt misschien aan mij, maar ik word er altijd weer boos van.  Enige tijd geleden weer. Ik lees een goedwillend stukje in de Leeuwarder Courant, onder de titel ‘Art brut: pure kunst van pure mensen’. Lees even …

Lees verder »

Nieuwe regelgeving voor drones op (inter)nationaal niveau; wat kunnen we verwachten?

Inkoppertje: technologie gaat sneller dan de wet. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Commissie zijn druk bezig om nieuwe regelgeving op te stellen rondom het gebruik van drones. De noodzaak daarvoor mag duidelijk zijn: Iedereen kent ze, velen hebben er een, maar de bijna prehistorische regels zijn nog steeds afgeleid van de burgerluchtvaart. Je weet wel, van vliegtuigen enzo…. …

Lees verder »

Agenten slaan alarm: ‘We worden een narcostaat’

Nederland faalt in de opsporing en aanpak van drugscriminaliteit. Wijkagenten voelen zich machteloos en raken daardoor gefrustreerd. Dat zegt Edward van der Torre, lector gebiedsgebonden politie bij de Politieacademie en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, in een dringende oproep aan het kabinet. “We zijn een narcostaat aan het worden.” Dagelijkse kost Hans Hoekman, wijkagent in de Rotterdamse …

Lees verder »

Meer zicht op geweldspatronen verbetert de hulp bij complexe scheidingen

Bij complexe scheidingen zien hulpverleners huiselijk geweld stelselmatig over het hoofd. Veel begeleidingstrajecten lopen hierdoor vast. Sietske Dijkstra pleit daarom voor een betere analyse van de aard van het huiselijk geweld. Dat vergroot de slagkracht van de ingezette hulpverlening en bevordert een effectieve(re) ketensamenwerking. Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en …

Lees verder »

Nederland narcostaat

Kun je Nederland echt in een adem noemen met Colombia of Mexico? Landen met meedogenloze maffiabazen, bloedige drugsoorlogen en corrupte politici? Infiltratie van de bovenwereld Volgens Edward van der Torre, lector gebiedsgebonden politie bij de Politieacademie en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, heeft de infiltratie van de bovenwereld inmiddels zulke grote vormen aangenomen dat je best van …

Lees verder »