Domotica en Zorg op Afstand: van frustratie naar uitrol

Door: ir. Annelies Lammers, eigenaar Simpel Contact & Concepts, grip op zelfstandig wonen. simpelcontact.nl Wellicht bent u bezig met een project: domotica of zorg op afstand. Het begin klonk zo logisch. Een aantal handige technische hulpmiddelen die zouden bijdragen aan meer comfort, gemak en ondersteuning van de zorg.  Er werd ...

Lees verder »

Vijf jaar Activiteitenbesluit

Met veel publiciteit en invoeringsbegeleiding is per 1 januari 2008 het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Daarmee werd ook inderdaad een grote stap gezet in het bundelen van regelingen voor (de milieugevolgen van) inrichtinggebonden activiteiten. Het leidde tot meer overzicht in een juridisch stelsel dat een sterke verbrokkeling kent en vele ...

Lees verder »

Persoonsgegevens bij gemeenten onvoldoende beveiligd

Dit zijn twee koppen van twee verontrustende berichten die afgelopen periode in het nieuws zijn verschenen. Ten eerste wees onderzoek van de Inspectie SZW uit dat bij 13 van de 80 onderzochte gemeenten gegevens van bekende Nederlanders werden geraadpleegd zonder dat daarvoor een goede reden was. Gemeenten nemen onvoldoende maatregelen ...

Lees verder »

Corporaties terug naar hun hok

Al tien, vijftien jaar wordt er gesproken dat er veranderingen in de corporatiesector plaats moeten vinden. Het trieste is alleen dat er nog maar kort geleden concrete maatregelen zijn genomen. Met de maatregelen moeten corporaties terug naar hun ‘hok’, aldus de heer Boelhouwer tijdens het Nationaal Symposium Woningcorporaties van 31 ...

Lees verder »

Werkgeversaansprakelijkheid voor asbestziekten

Aansprakelijkheid van de werkgever voor asbestziekten is een lastige kwestie. Wie moet wat bewijzen? Hoe schat je je kans op succes in? In deze bijdrage zal ik aan de hand van een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag[1] uitleggen hoe zulke aansprakelijkheid in elkaar steekt. Werknemer X heeft van ...

Lees verder »

Nog genoeg winst te behalen met asbest

Eigenlijk is dagvoorzitter David van den Burg (Ambient Advies) verbaasd over deze twaalfde editie van de Nationale Asbest Conferentie. “Toen ik dit evenement voor het eerst presenteerde, had ik niet gedacht dat het zo vaak georganiseerd zou worden. Uiteindelijk zou alles op het gebied van asbest wel geregeld zijn. Maar ...

Lees verder »

Be good and tell it

Een centraal thema tijdens het Nationaal Symposium Woningcorporaties van 31 oktober jl. was het imago van de woningcorporaties. Duidelijk was dat er iets gedaan moet worden aan dit imago.  Negatief imago Oorspronkelijk zorgen corporaties voor betaalbare huisvesting, voor leefbaarheid in buurten en werken zij samen met andere maatschappelijke instanties. Dit ...

Lees verder »

Webinar talentontwikkeling: aandacht voor uw eigen onderwijspersoneel

In communicatie uitingen met betrekking tot de arbeidsmarkt lijkt het begrip “competentie” te zijn vervangen door “talent”. Talentscouting, talentmanagement en talent development, zijn terugkerende thema’s in publicaties of discussie over (de werking van) de arbeidsmarkt. Men schijnt zelfs een mondiale “war on talent” te verwachten. Wat moeten opleiders voor de ...

Lees verder »

Projectleiden ipv lijden

 auteur: Saskia Timmer, directeur Changinghealthcare   Iedere organisatie die zich bezighoudt met eHealth implementatie heeft bepaalde doelen voor ogen. De belofte van eHealth klinkt rond de managementtafel, men spreekt over meer efficiëntie en de cliënt in regie. Op zoek naar een projectleider dus. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het feit ...

Lees verder »