Welke instellingen vallen om volgens de derivatenlijst?

De derivatenlijst semi-publieke sector is een voorlopige Wie precies wil weten welke instellingen gaan vallen onder het aankomende Beleidskader Derivaten voor (semi-)publieke instellingen moet de wetgeving van de sectorministers zelf afwachten. Dat meldt FD.nl. De huidige lijst van instanties in het Beleidskader is slechts een groslijst, lichtte minister Dijsselbloem van ...

Lees verder »

Trends in Safety

Wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het terrein van safety management? En nog belangrijker: wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw organisatie? Aan het woord zijn drie experts.   Omgaan met grotere werkbelasting Er wordt veel gevraagd van de veiligheidsmanagers. Zij moeten multitasking verhogen tot een kunstvorm: gelijktijdig ...

Lees verder »

Trends in risicomanagement

Wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het terrein van risicomanagement? En nog belangrijker: wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw organisatie? Aan het woord zijn drie experts.   Meer en nieuwe risico’s Het landschap van risico management is al jaren aan verandering onderhevig. Dit heeft te maken met ...

Lees verder »

Beweging van innovators in het onderwijs

'Help, mijn team wil wel.' Dit was vorig jaar de titel van een werkconferentie van een groep van scholen in het beroepsonderwijs. Deze conferentie was bedoeld om ervaringen te delen van de reis die de betreffende docenten hadden gemaakt. Op die conferentie ontstond het idee om een beweging te creëren ...

Lees verder »

Tips hoe examencommissies hun nieuwe rol kunnen vervullen

De vernieuwde WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) belast de examencommissies met veel meer bevoegdheden, waarbij zij een sterk beroep doen op de professionaliteit van de commissie. De examencommissie ‘nieuwe stijl’ heeft als taken: het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens het vaststellen van ...

Lees verder »

Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke ...

Lees verder »

De Anti-pestwet, wat houdt het in?

Pesten is van alle tijden. Tegenwoordig is tussen de tien en vijftien procent van de leerlingen op het primair onderwijs slachtoffer van pestgedrag, oftewel gemiddeld twee tot drie leerlingen per klas. Behalve dat pesten kan leiden tot persoonlijkheidsproblemen, heeft het eind 2012 en begin 2013 zelfs geleid tot een aantal ...

Lees verder »