Met Canvas naar een nieuw business- en verdienmodel

  We hebben een sociaal akkoord en een zorgakkoord. Dat is mooi. De pijn wordt iets verzacht. De impact van de bezuinigingen voor organisaties die aanbieden op het terrein van werk, re-integratie, zorg en welzijn zijn er niet minder om. Deze organisaties staan voor een forse opdracht. Budgetten gaan omlaag, ...

Lees verder »

Moderne campus als concurrentiewapen van universiteit en hogeschool

De campus van hogescholen en universiteiten gaat steeds meer lijken op onaantrekkelijke bedrijventerreinen. Terwijl ze met hun gebouwen juist studenten kunnen trekken. Steeds meer universiteiten ontdekken hoe het nieuwe leren leidt tot aantrekkelijkere en goedkopere huisvesting. Functioneel De gloednieuwe bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam is weliswaar een indrukwekkend gebouw, ...

Lees verder »

Corporaties ouderwets? Doormodderen of terug naar de kerntaak

Jan van der Moolen, voormalig directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV): "Corporaties zelf tenslotte zullen meer invulling moeten geven aan hun toegevoegde waarde richting bewonersmet een kleine beurs, maar ook richting de lokale politiek en stakeholders." Vastgoedtransacties, complexe financieringsstructuren, wangedrag van bestuurders en falend  toezicht. Het zijn deze factoren die de ...

Lees verder »

Hét geheim om je organisatie te veranderen

Veranderdokter Dirk-Jan de Bruijn heeft een persoonlijk en voor velen herkenbaar verslag geschreven van de wijze waarop hij in zijn enthousiasme volledig is vastgelopen in de verandering van een organisatie. Domweg omdat 'ze' zich zuiver en alleen focusten op hoe de organisatie ingericht zou moeten worden. Met als eindresultaat dat ...

Lees verder »

Whitepaper verandermanagement in het onderwijs: interveniëren

In deze whitepaper (Engelstalig) wordt door Léon de Caluwé uitgelegd wat doorgaans onder interveniëren wordt verstaan. Daarnaast vertelt hij hoe interventies passen binnen een veranderstrategie in uw onderwijsinstelling. Om u te helpen om een weloverwogen interventieplan te maken, worden verschillende typen interventies besproken (gericht op individuen, groepen, organisaties en zelfs netwerken van organisaties).

Lees verder »